03 Haziran 2019

Ronald Reagan 1981 yılında yaptığı bir konuşmada; ABD Ekonomi politikalarının ilham kaynağının *İbn-İ Haldun-* olduğunu işaret etmiş ve şu sözüne vurgu yapmıştır.

Devletlerin kuruluşunda vergiler düşük, gelirler yüksek olur. Yıkılışlarında ise vergiler fazla gelirler az olur.

İbn-i Haldun’un en önemli eserlerinden biri *MUKADDİME'dir.

Bu eserde devletlerin kuruluş, yükseliş ve yıkılışları *asabiyye* kavramı çerçevesinde izah edilirken devletlerin hayatı şöyle tasnif edilir:

Birinci dönem, Zafer ve kuruluş,

İkinci dönem, otorite ve yükseliş,

Üçüncü dönem, refah ve ümran,

Dördüncü dönem, Duraklama ve
Beşinci dönem ise israf, bozulma ve yıkılma dönemidir.

Bu son dönem sefahat, şehvet ve hırsların egemen olduğu ve devletlerin yıkılmaya ve çökmeye başladığı zaman dilimidir.
_İbn-i Haldun’a _ göre bir toplumun çöküşünün belirtilerini özetle şöyle belirtmek mümkündür.

- Toplumda dayanışmanın yok olması.

- Üretimin zayıflaması.

- Fiat ve vergilerin artması

- Liyakatın (ehliyetin) yok olması.

- Adaletsizliğin ve kayırmacılığın artması.

- Umutların kırılması, güvensizlik ve karamsarlığın hakim olması,

- Göçün hızlanması şeklinde belirtilmektedir.