19 Mart 2020

Virüs, yeryüzündeki bütün paradigmaları değiştirdi.

Yukarıdan aşağıya doğru sıralayalım;

  1. Yeryüzünde egemen din ve mezheplerin dışa dönük bütün ritüelleri sarsıldı. Dinler, cemaatler, dini topluluklar, mezhepler, mensupları üzerindeki otoritelerini kaybettiler. Birey, ait olduğu cemaatten ayrışmaya başladı. Öyle ki, bu salgın atlatıldıktan sonra bütün insanlığı bir araya getirecek tek ölçüt “laiklik” olacaktır. Din inancı bireyselleşecektir.

  2. Emperyalist sermayenin yönettiği düzen çöktü. Bundan sonrası için fiyat, kar, ücret, faiz vb. mekanizmalar anlamını kaybedecektir. Yeni bir paylaşım düzeni kurulacaktır.

  3. Toplumsal işbölümü baştan aşağı değişecektir. 20. yüzyılın sivil toplum örgütlenme modeli sona ermiştir. Örgütsel modeller, bilimin ve bireyin doğrudan katılımını zorunlu kılacaktır.

  4. Yakın gelecekte devreye girecek olan 5G sistemiyle, tüm dünyadaki iletişim ve yönetişim modeli değişecektir. Aynı anda biden fazla yerde olmayı zorlayan bir yönetim ve yönetici profili oluşacaktır.

  5. Devlet aygıtı, aklın ve bilimin gereklerine göre daha sade ve daha hızlı hareket eden bir forma dönüşecektir.

  6. Klasik parlamenter düzenin hantallığı, toplumun bütün kesimlerinin demokrasi talebini baltalamaktadır. Temsilciler eliyle sürdürülen parlamenter demokrasi yerini bireye dayalı doğrudan demokrasiye bırakacaktır.

  7. Siyasi partiler ve temsilcileri, bugünkü gibi varlıklarını sürdürmeye devam edemeyecekler; halkı yönetmek ve yönlendirmek vasıflarını kaybedecektir.

  8. Yönetişimde, sırf muhalefet etmiş olmak için, içinde bilgi olmayan, demagoji, safsata, kör inanç, duygusal saplantılar barındıran; aktif katılım, siyasetleri ve olayları içine girerek dönüştürme ve her durumda müzakere yapmak yerine, sürekli münazara, atışma, kakafonik söylemlere dayalı bir siyaset tarzını sürdürmenin yeri kalmamıştır.

  9. Covid 19, sadece ülkemizde değil bütün dünyada bu tür siyasetlerin ve siyasetçilerin “oyundan düşmesine” vesile olacaktır.

CHP yönetimi, küresel Covid 19 salgını nedeniyle önce 37. olağan kurultayımızı ertelemiş, sonra da örgütlerdeki bütün faaliyetleri durdurmuştur. Bu her açıdan doğru bir karardır.

Bu salgın yakın gelecekte bitecektir ve biz yeni bir hayata başlayacağız. Süreç, başlama noktasının, “nerede kalmıştık” şeklinde eskinin devamı olmasını arzulayanların ve yaklaşmakta olan “cismin” tamamen yeni bir başlangıca yol açacağını idrak edemeyenlerin tasfiyesiyle sonuçlanacaktır.

CHP tepeden tırnağa yenilenecektir. CHP’nin ilkeleri buna müsaittir. CHP’nin insan kaynağı yeterlidir. En önemlisi CHP’nin müktesebatı bunu emretmektedir.

Umut?

Var!

Haydi! Metin Lütfi Baydar